Zdjęcie
08-10-2010

Open Days zakończone

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli uczestniczyło w tegorocznych Open Days jako partner konglomeratu „Macro-regional cooperation in transport" złożonego z regionów Korytarza Bałtyk - Adriatyk

W dniu 6 października w ramach Open Days (Tygodnia Regionu i Miast) odbył się w Brukseli, w Biurze Województwa Pomorskiego warsztat współorganizowany przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Spotkanie obejmowało tematykę współpracy makroregionalnej na przykładzie Korytarza kolejowego od Bałtyku do Adriatyku. Nazwa konglomeratu nawiązuje do współpracy międzyregionalnej nawiązanej ponad pół roku temu, w której Województwo Śląskie aktywnie uczestniczy. Podczas warsztatów regiony organizujące reprezentujące członków Korytarza Bałtyk - Adriatyk (BAC) zaprezentowały model makroregionalnej współpracy w kontekście projektów infrastrukturalnych oraz innych obszarów rozwoju regionalnego, a także zapowiedziały wzmocnienie współdziałania i wzajemnych zależności pomiędzy regionami i instytucjami unijnymi. Poszczególni prelegenci przedstawili przykłady dobrej praktyki ze swoich regionów, omówili czynniki i parametry potwierdzające, że taka współpraca może znacząco wpłynąć na wzrost ekonomiczny na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym.
W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego, Piotr Spyra.

Podczas warsztatu poruszano również kwestię wymiaru regionalnego polityki zrównoważonego transportu na przykładzie Trójstyku. Rozwój terenów przygranicznych jest efektem aktywnej współpracy międzypaństwowej (Polska, Czechy, Słowacja) w wymiarze lokalnym. Inwestycja w infrastrukturę transgraniczną zapewniła powstanie unikalnego i atrakcyjnego produktu turystycznego, jakim są tereny styku trzech granic. To także dowód na to, że dobrze rozwinięty transport jest gwarantem wzrostu socjo-ekonomicznego nie tylko dużych aglomeracji, ale przede wszystkim niewielkich gmin i obszarów wiejskich.

Źródło: BRWS, UMWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl