Zdjęcie
07-04-2016

Regionalny Dzień Informacyjny na temat programu europejskiego „Horyzont 2020 – Bezpieczna, czysta i efektywna energia”

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Śląskiej zorganizowało dzień informacyjny na temat programu Horyzont 2020 w obszarze energetyki oraz ochrony środowiska w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Spotkanie zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Śląskiej było okazją, aby nie tylko zapoznać się z możliwościami, które niesie ze sobą program Horyzont 2020, ale także rozwiać wątpliwości i trudności, które możemy napotkać przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Spotkanie otworzył Pan Ryszard Białecki, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej, który podkreślił, iż aktualnie w Woj. Śląskim około 31 podmiotów otrzymało dofinansowanie z programu Horyzont 2020, w tym gronie znalazły się m.in.: placówki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaznaczył jednak, iż ważne jest większe zaangażowanie przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorców w projekty ww. programu.

Następnie, z upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego, głos zabrał Pan Łukasz Tekieli, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  Zaznaczył, iż tematy związane z energią oraz ochroną środowiska są istotne dla Województwa. Jedną z osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest właśnie efektywność energetyczna, zwiększony udział odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wymienił również najważniejsze dokumenty opracowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, w tym dotyczące: gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza.

Z kolei Pani Agata Kotkowska, przedstawicielka Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. MŚP, zaprezentowała uczestnikom spotkania praktyczne aspekty w obszarze poprawy efektywności energetycznej w programie Horyzont 2020. Przedstawiła nabór wniosków w roku bieżącym oraz priorytety programowania na lata 2018-2020. Zaprezentowała również dobre praktyki oraz doświadczenia w pisaniu projektów, a także zachęcała do składania aplikacji, by zostać ekspertem oceniającym. Zaprosiła również do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii, który odbędzie się w czerwcu br.  w Brukseli.

O roli Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w procesie poszukiwania partnerów zagranicznych do projektów europejskich opowiedział Pan Andrzej Szteliga, Pełnomocnik Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego. Wymienił, iż najważniejsze w pracy Biura to udział w spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, przesyłanie informacji zwrotnych do Regionu, a także Partner Search’y, czyli informacji o możliwościach udziału w projektach międzynarodowym, które przesyłane są na bieżące zarówno do właściwych podmiotów w Regionie, jak i kierowane są zapytania z regionu do podmiotów europejskich. Wszystkie informacje są publikowane na stronie Biura- www.silesia-europa.pl  Podkreślił ponadto, iż w roku ubiegłym Biuro uaktywniło swoją współpracę z regionami partnerskimi, a mianowicie Walonią oraz regionami wchodzącymi w skład Trójkąta Weimarskiego, tj.: Północna Nadrenia-Westfalia oraz Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Nawiązując do prezentacji Pani Agaty Kotkowskiej wspomniał, iż Biuro będzie organizować seminarium na temat poprawy efektywności energetycznej w sektorze medycznym w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 14 czerwca br.

Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich RPK Politechniki Śląskiej, przekazała praktyczne aspekty dobrze napisanego wniosku w ramach programu Horyzont 2020 oraz wytłumaczyła jak wziąć udział w naborze. Podkreśliła, iż Śląsk złożył 369 wniosków projektowych, z czego 31 projektodawców podpisało umowy o dofinansowanie. Zachęcała również do współpracy z punktem kontaktowym umiejscowionym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wszystkie konsultacje są bezpłatne.

W seminarium  skierowanym  do podmiotów działających w obszarze energii, zwłaszcza poprawy efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzięło udział około 100 podmiotów z instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych, urzędów miast i gmin, szpitali oraz MŚP.

Prezentacje prelegentów

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

 

 

 

 

Źródło: BRWŚ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl