Zdjęcie
02-05-2016

Wizyta studyjna „Regiony wobec wyzwań demograficznych”

W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Dom Polski Południowej zorganizował wizytę studyjną nt. regionalnych wyzwań demograficznych. Umożliwiła ona dyskusję oraz bezpośrednią wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze tematyki związanej z demografią na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Z ważniejszych spotkań odnotować należy:

- w Parlamencie Europejskim, którego gościem był Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Intergrupy ds. aktywnego starzenia się, solidarności międzypokoleniowej i polityki przyjaznej rodzinie. Poseł przybliżył delegatom cele i działania Intergrupy oraz mechanizm inicjatyw podejmowanych przez instytucje unijne w tematyce aktywności osób starszych (np. Europejskie Partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu i zdrowemu starzeniu się) i niepełnosprawności;

- w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej - z Andrzejem Rysiem, Dyrektorem ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych oraz Filipem Domańskim, specjalistą ds. oceny krajowych systemów zdrowotnych. Tematem rozmów było przede wszystkim zagadnienie srebrnej gospodarki, zwane również gospodarką senioralną. Podkreślono potrzebę budowania nowych rozwiązań odchodzących od systemu instytucjonalizacji usług medycznych. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat łączenia usług medycznych i opiekuńczych oraz opieki koordynowanej, która prężnie rozwija się w krajach Europy Zachodniej.

- w siedzibie domu Polski Południowej z Maciejem Kucharczykiem, Dyrektorem Zarządzającym AGE Platform Europe, który mówił o priorytetach polityki senioralnej w Unii Europejskiej i w Polsce. Przedstawił główne obszary działalności stowarzyszenia. Pan Kucharczyk zapoznał uczestników delegacji z nową inicjatywą, a mianowicie z powstaniem Przymierza na rzecz przemian demograficznych, które rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2016 roku i stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji polityki aktywnego starzenia się na poziomie krajowym oraz regionalnym.  Podkreślił również, jak ważna i cenna jest współpraca z przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli.

- w siedzibie Reprezentacji Saksonii-Anhalt przy Unii Europejskiej, gdzie Andreas Schweitzer, specjalista ds. polityki demograficznej, zaprezentował problemy demograficzne z jakimi zmaga się niemiecki region (m.in. deficyt urodzeń, zmniejszanie się liczby kobiet i starzenie się społeczeństwa), a następnie przedstawił regionalne projekty, które mają na celu zahamowanie obecnego trendu i poprawę sytuacji. Zaprezentowany został m. in. projekt WOMEN, który ma na celu wprowadzenie w życie Ponadnarodowej Strategii i Wspólnego Planu Działania, aby zwalczyć odpływ dobrze wykształconych, młodych kobiet z obszarów wiejskich, czy projekt employMEN, który ma na celu zaktywizowanie młodych, bezrobotnych mężczyzn.

Ponadto, delegacja wzięła udział w oficjalnym przyjęciu z okazji Święta Konstytucji 3 maja zorganizowanym przez Artura Harazima, Ambasadora RP w Królestwie Belgii oraz Jarosława Starzyka, Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Delegaci mieli nie tylko okazję do porozmawiania z Ambasadorem, ale także do nawiązywania nowych kontaktów i dyskusji na interesujący ich temat polityki społecznej i senioralnej.

Delegaci uczestniczyli również w prezentacji działalności Domu Polski Południowej. Renata Jasiołek, aktualny Koordynator DPP, zapoznała uczestników wizyty z głównymi obszarami merytorycznymi działalności DPP, inicjatywami zrealizowanymi w roku 2014 oraz 2015 (pod egidą Woj. Śląskiego), a także planami na rok 2016. Podkreśliła, jak ważna jest synergia trzech regionów na arenie międzynarodowej europejskiej.

 

Członkami delegacji ze strony trzech Województw byli:

- Stanisław Barnaś, Radny Województwa Małopolskiego,

- Andrzej Wójcik, Radny Województwa Małopolskiego,

- Ewelina Rokita, Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,

- Urszula Koszutska, Radna Województwa Śląskiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,

- Mirosław Wójciak, Prezes Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego w  Województwie Opolskim.

 

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl