Zdjęcie
16-06-2016

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

14 czerwca 2016 r. Biuro Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało konferencje nt. „Poprawy efektywności energetycznej w sektorze medycznym- najlepsze przykłady z regionów europejskich”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Północnej Nadrenii-Westfalii przy Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Regionu Hauts–de-France oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk
w Brukseli.

Konferencję otworzyli Dyrektorzy trzech regionalnych przedstawicielstw w Brukseli, a mianowicie Rainer Steffens, Dyrektor Przedstawicielstwa Nadrenii Północnej-Westfalii; Andrzej Szteliga, Dyrektor Biura Regionalnego Woj. Śląskiego w Brukseli, a także Stephane Gerbaud, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionu Hauts-de-France. R. Steffens w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważna jest synergia trzech regionów wchodzących w skład regionalnego trójkąta weimarskiego. A. Szteliga oraz S. Gerbaud zaznaczyli, iż jest to któreś z kolei wydarzenie organizowane przez trzy regiony. Podkreślili również, iż konferencja jest wpisana w ramy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. A.Szteliga podziękował również wszystkim partnerom za pomoc w organizacji ww. wydarzenia.

Katarzyna Tarnawska z Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, która pełniła rolę moderatora konferencji, zaprezentowała sylwetki poszczególnych prelegentów oraz główne obszary tematyczne poszczególnych sesji konferencji.

Pierwsza część konferencji poświęcona była ogólnym informacjom nt. efektywności energetycznej w sektorze medycznym w trzech regionach wchodzących w skład regionalnego trójkąta weimarskiego. Gerd Marx, Dyrektor Departamentu ds. Energii, Energyagency.nrw zaprezentował uczestnikom konferencji sektor medyczny w Nadrenii Północnej – Westfalii. Podkreślił, iż istotne jest wdrażanie nowych rozwiązań energetycznych w sektorze publicznym w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zmniejszenie emisji CO2. Zaznaczył, iż ważna jest współpraca z administracją regionalną w zakresie polityki energetycznej.

Ogólną charakterystykę szpitali w Województwie Śląskim zaprezentowała Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Podkreśliła, iż większość szpitali w regionie należy do samorządu. Medycyna śląska postrzegana jest na światowym poziomie. Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego przedstawiła główne obszary priorytetowe Regionalnej Strategii Innowacji. Jedną z inteligentnych specjalizacji Regionu jest właśnie energetyka, natomiast w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 efektywność energetyczna odgrywa bardzo ważną rolę. Dodała, iż aż 23% środków regionalnych zostanie przeznaczonych na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej.

Polityka innowacji w energetyce w Regionie Hauts-de-France została zaprezentowana przez Perricka Allossery, Doradcę ds. środowiska Regionu Hauts-de-France. Podkreślił on, iż aż 12% ogólnego zużycia energii z regionie obejmują budynki szpitalne. Region aktualnie prowadzi politykę w celu redukcji emisji CO2 do 2020 roku zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Druga część konferencji poświęcona była już konkretnym przykładom poprawy efektywności w budynkach szpitalnych w poszczególnych regionach.

Dobre przykłady oraz rozwiązania w Nadrenii Północnej-Westfalii zaprezentowali: Annegret Dickhoff, lider projektu KLIK  I BUND-Gütesiegel „Energooszczędne szpitale” oraz Ludger Greulich, Dyrektor Handlowy i CEO Kliniki LVR w Bonn. KLIK jest Klimatycznym Systemem Zarządzania dla Klinik, bierze w nim udział 11 szpitali z Nadrenii Północnej-Westfalii (w sumie 50 szpitali z Niemiec).  BUND-Gütesiegel łączy niemieckie szpitale, które oszczędzają energię i koszty. Klinika LVR w Bonn od 10 lat dominuje w zakresie efektywności energetycznej i otrzymała ostatnio, już po raz trzeci, nagrodę  BUND-Gütesiegel „Energooszczędne szpitale”.

Następnie zostały zaprezentowane trzy szpitale z Województwa Śląskiego, które wdrażają rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Solary oraz kompleksową termomodernizację wykorzystuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Iwona Łobejko, Dyrektor Szpitala, podkreślała, iż prowadzi  program zarządzania energią, który ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację wraz z montażem kolektorów słonecznych. Dyrektor Grażyna Kuczera z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaprezentowała uczestnikom seminarium jak jej szpital wykorzystuje odnawialne źródła energii w celu poprawy efektywności energetycznej. Szpital również prowadzi typowe działania termomodernizacyjne oraz wykorzystuje panele słoneczne. Natomiast Dyrektor Mirosław Rzepka z Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej podkreślił, iż dobrze położenie obiektu szpitalnego w górach sprzyja wdrażaniu odnawialnych źródeł energii oraz panele słoneczne.

Dobry przykład z Regionu Hauts-de-France zaprezentował Frederic OASIIS, który omówił koncepcję rozwiązań energetycznych w zaprojektowanym do budowy Szpitalu Specjalistycznym w Lens. Szpital posiada wieloletni program w kierunku działań zmierzających do całkowitej poprawy efektywności energetycznej, jako szpital cyfrowy, globalne podejście do kwestii środowiskowych oraz jak najniższe zużycie energii.  

Na zakończenie konferencji głos zabrała Pani Agata Kotkowska, Kierownik Wydziału ds. Energii, Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców Komisji Europejskiej. Podkreśliła, iż warto wykorzystywać środki europejskiego, takie jak np. program Horyzont 2020.

Konferencję zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, a następnie  koktajl roboczy, podczas którego uczestniczy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk między sobą w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

 

Zródło: BRWŚ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl