Zdjęcie
17-06-2016

Wizyta studyjna „Efektywność energetyczna w obiektach szpitalnych i opieki zdrowotnej”

W dniach 14-15 czerwca br. Dom Polski Południowej w Brukseli zorganizował wizytę studyjną na temat efektywności energetycznej w budynkach publicznych, ze szczególnych uwzględnieniem szpitali. Umożliwiła ona dyskusję oraz bezpośrednią wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze tematyki związanej z efektywnością energetyczną na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. 

Energetyka (w tym odnawialne źródła energii), ochrona środowiska jest jednym z trzech priorytetowych obszarów merytorycznych, jakimi zajmuje się DPP w 2016 r. Koordynatorem wizyty było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Członkami delegacji ze strony trzech Województw byli:

- Halina Bieda, Radna Województwa Śląskiego, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,

- Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego

- Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego

- Iwona Łobejko, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

- Lidia Ślęzak, Kierownik Obszaru Technicznego i Zarządzania Majątkiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

- Grażyna Kuczera, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

- Mirosław Rzepka, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej

- Jacek Janis, Kierownik Sekcji Efektywności Energetycznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

-  Rafał Koścień, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Tarnowa

-  Mariusz Bochenek, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

-  Dariusz Madera, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

-  Marek Drobik, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w Stobrawskim Centrum Medycznym

Głównym punktem wizyty było seminarium nt. Poprawy efektywności energetycznej w sektorze medycznym - najlepsze przykłady z regionów europejskich, zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli we współpracy z Przedstawicielstwem Nadrenii Północnej - Westfalii przy Unii Europejskiej, Przedstawicielstwem Hauts-de-France oraz Biurem Promocji Nauki „PolSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Wydarzenie zostało wpisane w agendę Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Uczestnicy konferencji mieli doskonałą okazję do zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach szpitalnych z trzech regionów wchodzących w skład regionalnego trójkąta weimarskiego oraz uzyskać ogólne informacje na temat sektora medycznego w Województwie Śląskim (Barbara Daniel), a także poznać rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 (Barbara Szafir). Dyrektorzy śląskich szpitali (Iwona Łobejko, Grażyna Kuczera, Mirosław Rzepka) pokazali nowatorskie rozwiązania zastosowane w celu oszczędności energetycznej w swoich obiektach.

Innymi ważnymi punktami wizyty studyjnej były:

 - Spotkanie z Krzysztofem Kasprzykiem, Radcą, Koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE nt. instrumentów wsparcia dla działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali. Członkowie delegacji mieli również okazję do zapoznania się z działalnością Stałego Przedstawicielstwa przy UE, a także zasadami tworzenia legislacji na poziomie unijnym. Delegację poinformowano również, że w wyniku rewizji budżetu unijnego (wrzesień br.) mogą zniknąć dotacje i zostać zamienione na inne instrumenty finansowe.

-  Spotkanie z Marią Galewską, Magali Lenoel i Pawłem Olechnowiczem, przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w siedzibie Komisji Europejskiej Tematyka dotyczyła efektywności energetycznej w budynkach publicznych-zasady finansowania, alokacja finansowa, kryteria wyboru projektów. Przedstawiciele Komisji zachęcali do zainteresowania się możliwościami finansowania projektów w ramach Planu Junckera.

-  Spotkanie z Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy mieli okazję poznać pracę Parlamentu Europejskiego, a także dowiedzieć się na temat aktualnej sytuacji politycznej w Europie. Omawiano również problem dotyczący migracji w kontekście służby zdrowia i świadczeń socjalnych.

- Prezentacja działalności Domu Polski Południowej; Renata Jasiołek, aktualny Koordynator DPP, zapoznała uczestników wizyty z głównymi obszarami merytorycznymi działalności DPP, inicjatywami zrealizowanymi w roku 2014 oraz 2015, a także planami na rok 2016. Podkreśliła, jak ważna jest synergia trzech regionów na arenie europejskiej.  

- Spotkanie podsumowujące z Arturem Harazimem, Ambasadorem RP w Królestwie Belgii w siedzibie Ambasady RP oraz rozmowy na temat rozwiązań zastosowanych w belgijskiej służbie zdrowia.

Wizyta studyjna była nie tylko okazją do lepszego zapoznania się  z poszczególnymi aspektami polityki energetycznej, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej oraz  możliwościami jej finansowania, a także wymiany doświadczeń pomiędzy osobami wdrażającymi ją na poziomie regionalnym i krajowym, a osobami odpowiedzialnymi za jej tworzenie na szczeblu europejskim.

 

 

Zródło:DPP, BRWŚ

 

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl