Zdjęcie
28-06-2017

Komisja Europejska otwiera rozmowy nt. nowych ram finansowych po 2020 roku!

28 czerwca 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE.

Rozważania zainicjowane publikacją białej księgi i oparte na serii dokumentów otwierających debatę staną się podstawą prac nad wnioskiem w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych dla UE-27, który Komisja zamierza przedstawić w połowie 2018 r.

Aby podtrzymywać i stymulować debatę dotyczącą kwestii poruszonych w omawianym dokumencie, w nadchodzących miesiącach odbędzie się szereg wydarzeń, takich jak doroczna konferencja „Budżet zorientowany na wyniki" zorganizowana przez Komisję 25 września 2017 r.

W opublikowanym dziś dokumencie Komisji otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE przeanalizowano warianty opracowania takiego budżetu. Kwestie poruszone w tym piątym i ostatnim dokumencie z serii mają kluczowe znaczenie dla debaty, którą Komisja rozpoczęła 1 marca, publikując Białą księgę w sprawie przyszłości Europy. W dokumencie otwierającym debatę przedstawiono, w jaki sposób nasze wybory mogą wpłynąć na budżet.

Komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, powiedział: Jeżeli Europa ma sprostać nowym wyzwaniom, musi mieć na to pieniądze. Możemy albo wydawać mniej, albo znaleźć nowe źródła dochodów. Cokolwiek jednak zrobimy, każde euro zainwestowane z budżetu UE musi nieść wartość dodaną i wywierać pozytywny wpływ na życie codzienne mieszkańców.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu dodała: Nadszedł czas na całkowitą przemianę budżetu UE. Uczyńmy go prostszym i bardziej elastycznym i zastanówmy się - ambitnie i z wyobraźnią - w jaki sposób możemy z niego zrobić skuteczne narzędzie, które pomoże nam w szybszym wzroście i bliższej integracji, nie zostawiając nikogo w tyle w tej zglobalizowanej gospodarce.

Budżet UE zmaga się z trudnym wyzwaniem finansowania większej liczby działań za mniej pieniędzy. Od UE oczekuje się, że będzie odgrywała większą rolę w nowych obszarach polityki, takich jak migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne czy obronność. Europa powinna też zachować swoją wiodącą rolę na arenie międzynarodowej - jako jeden z głównych darczyńców pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz lider w walce ze zmianą klimatu. Musi to uczynić przy pomocy budżetu UE, który po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii zmaleje.

W opublikowanym dzisiaj dokumencie otwierającym debatę rozważono to wyzwanie i podsumowano kluczowe elementy dyskusji, skupione wokół pięciu scenariuszy określonych w białej księdze: czy UE będzie kontynuować swoją działalność, będzie działać wspólnie, ale w mniejszym zakresie, będzie poruszać się z różną prędkością, czy też może działać mniej, lecz skuteczniej, a może podejmować wspólnie wiele więcej wyzwań? Każdy z tych scenariuszy miałby inne konsekwencje - zarówno pod względem tego, ile należy przeznaczyć i na jaki cel, jak tego, skąd pochodziłyby środki. Przedstawione warianty są różne: od ograniczenia wydatków na istniejące obszary polityki po zwiększenie dochodów.

Ponadto, w dokumencie otwierającym debatę określono podstawowe cechy budżetu UE i nakreślono zasadnicze tendencje i kierunki rozwoju kluczowych obszarów polityki, takich jak polityka spójności lub rolnictwo. Podjęto w nim również kwestie ogólne, takie jak wartość dodana finansów UE lub powiązania między finansami UE a reformami strukturalnymi w państwach członkowskich.

Dokument dot. przyszłości finansów UE

 

 

Źródło: KE

 

 Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl