Województwo Śląskie

Aktualności

Ocalić i upowszechnić górnicze skarby

Zbiory Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostaną zdigitalizowane i udostępnione. To efekt podpisanej umowy i współpracy Województwa Śląskiego, Miasta Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego


W uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” w ramach RPO na lata 2014-2020 uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik, zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba oraz dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk.

„Ten projekt zakłada digitalizację zbiorów najważniejszego muzeum prezentującego kompleksowo gałąź przemysłu górniczego. Wierzę, że zyskamy w ten sposób bogatą ofertę związaną z dziedzictwem i kulturą naszego regionu, a to pozwoli na łatwiejszy dostęp do zbiorów, bo naszym celem jest zwiększenie zainteresowania odbiorców i promocja naszego dziedzictwa” – mówił w trakcie spotkania członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

Przedmiotem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego przez utworzenie pracowni digitalizacji z podsystemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zbiorów (E-Muzeum). Zostanie wykonanych 16 659 skanów w różnych technologiach (3059 eksponatów) w celu udostępnienia ich on-line. Ponadto w formie cyfrowej zostanie upowszechniona baza danych z informacjami dotyczącymi zasobów muzealnych, pełniąca funkcję „bazy wiedzy".

Druga część projektu wynika z potrzeby dokumentowania likwidowanych zakładów górniczych. Maszyny i urządzenia zostaną zdigitalizowane i pokazane on-line w 3D wraz z ich otoczeniem (budynki, wyrobiska). Realizacja projektu zapewni dostęp do zasobów kultury wszystkim zainteresowanym, co przełoży się na popularyzację zabytków techniki oraz turystyki przemysłowej. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad trzy miliony złotych, a uzyskane dofinansowanie przekracza dwa miliony złotych.

„To projekt dwupłaszczyznowy. Z jednej strony zamierzamy zdigitalizować i udostępnić zbiory w wersji cyfrowej, ułatwić do nich dostęp, a z drugiej strony stworzyć ośrodek dokumentacji górniczej, unikatowy w skali Europy. Chcemy skanować i zachowywać dokumentacje obiektów górniczych przeznaczonych do likwidacji, a ten ośrodek ma gromadzić wiedzę na temat tych obiektów, wyrobisk górniczych czy maszyn” – podkreślał dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2017 roku podpisano umowę w sprawie digitalizacji i udostępniania zasobów czterech instytucji kultury województwa śląskiego: Biblioteki Śląskiej, Opery Śląskiej, Instytucji Filmowej „Silesia Film” oraz Regionalnego Instytutu Kultury. Celem przedsięwzięcia pn. Śląskie Digitarium jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych i zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. Całkowita wartość projektu to 37,8 mln zł.

Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie