Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała sejmiku nr I/24/1/2000 z dnia 25 września 2000 roku

w sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015

Na podstawie
art. 11, art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
§ 1


Przyjąć "Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015", stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie