Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 26 października 2017

oferta pn. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych

Małe granty z dnia 13 września 2017

Zadanie publiczne - Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi

Małe granty z dnia 26 lipca 2017

Oferta zadania publicznego- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, "Mapa - reagujemy przeciwko przemocy"

Małe granty z dnia 17 maja 2017

Oferta Realizacji Zadania Publicznego: Promocja i Zadania Wolontariatu

Małe granty z dnia 23 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Matematyka migawką uchwycona" Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach

Małe granty z dnia 9 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Edukacja w zmieniającym się świecie" Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu

Małe granty z dnia 9 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych" Stowarzyszenia dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej

Małe granty z dnia 9 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne Architektour"

Małe granty z dnia 28 lutego 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Interwencja kryzysowa dla specjalistów" Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu

Małe granty z dnia 18 stycznia 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „XXVI koncert Serce za Serce” Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z Zabrza.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie