Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 237 z dnia 16 stycznia 2018
Nr uchwałyW sprawie
50/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02H8/16-001 złożonego przez Śląską Izbą Lekarską w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
51/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-02CC/16-001 złożonego przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER s.c w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16
52/237/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0184/17-002 złożonego przez Izabelę Zielasko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Potok w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
53/237/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/17-002 złożonego przez Mirdent Gabinet Rentgenowski Małgorzata Dobrzańska - Pieniążek w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
54/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-011G/17-002 złożonego przez: PAWEŁCZAK - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
55/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0005/17-002 złożonego przez PW PLASTIC Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
56/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0190/17-002 złożonego przez: Żywiecka Wytwórnia Piwa Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
58/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01BB/17-002 złożonego przez INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
59/237/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DF/17-002 złożonego przez PPHU "KROPKA" S.C. JOANNA i ARTUR SUFRANEK w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
60/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01BE/17-002 złożonego przez „GEOMORR” Piotr Marecik, Michał Bednarz, Łukasz Wdowczyk Sp. J. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
61/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00E2/16-002 złożonego przez G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Sp. Jawna z siedzibą w Knurowie w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15
62/237/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny wniosku nr WND-RPSL.07.03.03-24-036E/15-001 złożonego przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
63/237/V/2018 zmiany Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
66/237/V/2018 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych, nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz z instalacją systemu solarnego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
67/237/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17 dla Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17
68/237/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR Działania 9.1 Aktywna integracja, Osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
69/237/V/2018 przyjęcia na rok 2018 wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej
70/237/V/2018 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
71/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Bonczkowi (Bonczek) – p. o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
76/237/V/2018 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenie ceny wywoławczej lokalu w przetargu i wysokości wadium oraz powołanie komisji przetargowej.
77/237/V/2018 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg wojewódzkich.
78/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu – wójtowi Gminy Hażlach reprezentującemu Gminę Hażlach z siedzibą w Hażlachu przy ul. Głównej 57
79/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berkowskiemu – dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
80/237/V/2018 udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Mucha – zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
81/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
82/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Karpecie – zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
83/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Aleksandrowi Nowrotowi – kierownikowi referatu ds. wsparcia obszarów rybackich w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
84/237/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Rachwał – p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
86/237/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku
87/237/V/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Katowicach budynku hotelu pielęgniarek wraz z gruntem na czas oznaczony 3 lat.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie