Województwo Śląskie

Projekty POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent projektu tj. Województwo Świętokrzyskie na swojej stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl uruchomił podstronę informującą o projekcie.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent projektu tj. Miasto Gliwice na swoich stronach internetowych www.dts.gliwice.eu, www.gliwice.eu oraz www.bip.gliwice.eu uruchomił podstrony informujące o projekcie.

 


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie