Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 26-2-2007 do 2-3-2007


Poniedziałek, 26 lutego 2007

godz. 9:00

Spotkanie konsultacje nad projektem strategii marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz turystycznej Województwa Śląskiego.

Będzie to koleje z cyklu konsultacji społecznych. W obradach weźmie udział wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Więcej nt. konsultacji (strona internetowa Województwa Śląskiego).

Centrum Kultury w Raciborzu, Dom Kultury "Strzecha", ul. Ks. Londzina 38

godz. 12:00

Spotkanie nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Szczyrku.

W rozmowach udział weźmie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Urząd Miasta , ul. Beskidzka 4, Szczyrk

godz. 13:00

Marszałek Janusz Moszyński spotka się z Włodzimierzem Kacem - przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu współpracy pomiędzy Gminą i Samorządem Województwa.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 27 lutego 2007

godz. 10.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15:00

Marszałek Janusz Moszyński spotka się z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

28 lutego - 3 marca 2007

Wicemarszałek Sławomir Kowalski uda się z wizytą do Lille (Francja).

Tematem rozmów będzie rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Delegacje Województwa Śląskiego zaproszona została przez Publiczny Zakład Gospodarki Gruntami (EPF) regionu Nord-Pas de Calais (instytucja zajmująca się rewitalizacja terenów poprzemysłowych). Przewidziano także spotkanie z wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej regionu Martine Filleul.

Lille, Francja

Środa, 28 lutego 2007

godz. 9:00

Marszałek Janusz Moszyński spotka się z przedstawicielami Izby Gospodarczej Styrii.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9.00

Konferencja "Technologie czystego węgla w energetyce".

Organizatorem spotkania jest UK Trade & Investment oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie. W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Hotel "Qubus Prestige", ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 11.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego.

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Fundusz Górnośląskie, ul. Sokolska 8, Katowice

godz. 14:00 -17:00

Marszałek Janusz Moszyński złoży wizytę w Raciborzu.

W programie przewidziano m.in. spotkanie z władzami miasta (Urząd Miasta, ul. Batorego 6) oraz spotkanie z wójtami i przewodniczącymi rad gmin powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (Muzeum, ul. Gimnazjalna 1). Rozmowy dotyczyć będą m.in. wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz rozwoju subregionu zachodniego.

O godz. 14:30 przewidziano konferencje prasową marszałka Janusza Moszyńskiego. (Muzeum, ul. Gimnazjalna 1)

Racibórz

1-2 marca 2007

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.

Tematem posiedzenia będzie m.in. strategia organizacji regionalnych przewozów kolejowych, kwestie oddłużenia PKP oraz współpracy kolei z samorządami województw. Gośćmi konwentu będą Andrzej Wach - prezes PKP S.A., Bogusław Kowalski - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu oraz Adam Pęzioł - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W obradach udział weźmie marszałek Janusz Moszyński

Kolegium Europejskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Kostrzewskiego 5-7, Gniezno

Czwartek, 1 marca 2007

godz. 9.00

XX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Organizatorem spotkania jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Górnośląskie Centrum Kultury, pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice

godz. 10.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 23-02-2007 14:56:15

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie