Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 22-9-2008 do 28-9-2008


Poniedziałek, 22 września 2008

godz. 10:00

Otwarcie wystawy "ZPORR-e śląskie ciekawostki".

W uroczystości udział wezmą Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski i Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk.

Wystawa jest częścią rozpoczynających się Dni Europejskich Województwa Śląskiego. Na zakończenie Dni (29 października) odbędą się II Targi Funduszy Europejskich.

Uwaga media o godz. godz.10:15 zaplanowano briefing prasowy nt. efektów wdrażania ZPORR w województwie śląskim

Więcej o dniach

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice

godz. 12:30

Wspólne posiedzenie Wojewódzkich Rad Zatrudnienia z Katowic i Opola.

Na posiedzenia zaproszona została Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska.

Hotel Stok, ul. Jawornik 52A, Wisła

Wtorek, 23 września 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

Kolejne szkolenie dla ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Spotkanie otworzy marszałek Bogusław Śmigielski. W szkoleniach będą uczestniczyć eksperci powołani przez Zarząd Województwa Śląskiego do oceny merytorycznej i technicznej wniosków składanych w ramach RPO.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Uwaga media: foto na początku spotkania, komunikat Biura Prasowego po spotkaniu.

godz. 14:00

Otwarcie wystawy związanej z rocznicą 50-lecia istnienia Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

W uroczystości udział weźmie marszałek Bogusław Śmigielski.

ZOO, Promenada im. Gen. Jerzego Ziętka 7, Chorzów

Środa, 24 września 2008

godz. 10:00

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia programu operacyjnego na lata 2008-2013 Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w Województwie Śląskim - szanse i zagrożenia,
  • zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,
  • przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy z regionem Gruzji.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

25-26 września 2008

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in. rozwoju infrastruktury, w tym tworzenia autostrad morskich, problemów rozwoju infrastruktury kolejowej oraz finansowana inwestycji melioracyjnych z programów unijnych. Omówione zostaną także kwestie wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionach. Zaprezentowany zostanie również stan realizacji Programu Rządowego "Moje boisko ORLIK 2012"

Na posiedzenia zaproszeni zostali m.in. Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury, Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki, Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Andrzej Dycha - Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W obradach udział weźmie marszałek Bogusław Śmigielski.

Więcej o posiedzeniu na stronie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego.

Royal Park Hotel Spa, ul. Przemysłowa 5, Mielno

Czwartek, 25 września 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Sobota, 27 września 2008

godz. 16:45

Otwarcie skoczni w Wiśle Malince

Skoczni nadane zostanie imię Adama Małysza. Impreza połączona będzie z Letnimi Mistrzostwami Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.

W uroczystości udział weźmie marszałek Bogusław Śmigielski.

Więcej o uroczystości na stronie internetowej miasta Wisła.

Skocznia, Wisła Malinka

Ostatnia aktualizacja: 22-09-2008 13:06:54

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie