Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 9-11-2009 do 15-11-2009


9-10 listopada 2008

Posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Współpracy między Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais (Francja).

Delegacji przewodniczy wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. W czasie posiedzenia omówione zostaną m.in. kwestie nowych obszarów współpracy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, badań i innowacyjności oraz promocji regionów.
W programie wizyty znalazło się także spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, prezentacje projektu "Union" dotyczącego kompleksowej rewitalizacji centrum miasta Roubaix oraz zwiedzanie "Eura Technologies" - nowo otwartego centrum nowych technologii.

Lille, Nord-Pas de Calais, Francja

9-10 listopada 2008

17. Doroczna Konferencja Sieci "Regionów dla Zdrowia" Światowej Organizacji Zdrowia.

Województwo Śląskie należy do sieci regionów promujących zdrowie WHO. Tematem spotkania będą działania na rzecz zrównoważonej polityki zdrowotnej. W obradach udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski. W listopadzie 2005 podobna konferencja odbyła się w Katowicach.

Midland Hotel, Manchester, 16 Peter St., Wielka Brytania

Poniedziałek, 9 listopada 2008

godz. 9:30

Seminarium "Skuteczne partnerstwo w polityce spójności UE - Przykłady dobrej praktyki".

W obradach udział wezmą m.in. Krzysztof Pater - Przewodniczący Sekcji ECO Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Elżbieta Bieńkowska- Minister Rozwoju Regionalnego, Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

Program konferencji

Sala Turkusowa, Hotel Qubus Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 10:00

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji omówione zostaną problemy związane z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich regionu. Forum odbywa się corocznie od 2002 roku. Sołtysi Województwa Śląskiego przedstawią problemy terenów wiejskich i ich mieszkańców. W czasie spotkania zostaną wręczone nagrody laureatom VI edycji konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego". Forum towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek nagrodzonych wsi. W obradach udział weźmie wicemarszałek Adam Stach.

Program forum

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11:30

Sesja naukowa z okazji XX-lecia Związku Górnośląskiego "Kultura religijna na Śląsku - historia i teraźniejszość".

Sesja jest częścią obchodów X Dni Suszca. W konferencji udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Dom Kultury, ul. Ogrodowa 22, Suszec

Wtorek, 10 listopada 2008

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 13:00

Konferencja z okazji 90. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli.

W uroczystości uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17:00

Koncert z okazji Święta Niepodległości.

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Piotr Spyra. Organizatorem uroczystości jest Samorząd Gminy Kobiór.

Gminny Dom Kultury, ul. ul. Centralna 16, Kobiór

Środa, 11 listopada 2009

godz. 12:30

Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości poprzedzi (godz. 10:30) Msza Święta w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana przez Ks. Abpa Damiana Zimonia. Oprawa artystyczna przygotowana została przez Chór Filharmonii Śląskiej pod batutą Jarosława Wolanina. Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty, odbędzie się także apel poległych oraz defilada. W uroczystościach uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Archikatedra Chrystusa Króla, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Katowice

godz. 14:00

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość połączona będzie z nadaniem Sztandaru Powiatu Pszczyńskiego. W obchodach udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Urząd Miasta, Rynek 2, Pszczyna

Czwartek, 12 listopada 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

Piątek, 13 listopada 2009

godz. 11:15

Posiedzenie Komisji ds. Konstytucyjnych i Sprawowania Rządów w Europie (CONST) Komitetu Regionów.

W obradach uczestniczyć będzie marszałek Bogusław Śmigielski.

Sala JDE 52, Komitet Regionów, Rue Belliard 99-101, Bruksela, Belgia

Ostatnia aktualizacja: 09-11-2009 12:38:47

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie