Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 16-11-2009 do 22-11-2009


16-20 listopada 2009

Wyjazd studyjny dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz podmiotów realizujących program LEADER w Województwie Śląskim.

Delegacji Województwa Śląskiego przewodniczyć będzie wicemarszałek Adam Stach. W wyjeździe uczestniczyć będą przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Śląskiej Izby Rolniczej i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Celem wyjazdu jest zapoznanie się z realizowanymi w Portugalii projektami w ramach programu LEADER, rozwiązaniami dotyczącymi przemian strukturalnych na obszarach wiejskich oraz doświadczeniami tamtejszych LGD. Koszt wyjazdu pokrywany jest z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lizbona oraz regiony Adrimag i Altenejo, Portugalia

Poniedziałek, 16 listopada 2009

godz. 9:30

Otwarcie Targów Funduszy Europejskich.

Targi skierowane są do samorządów lokalnych, organizacji samorządowych, środowisk gospodarczych oraz różnych instytucji, które są adresatami programów unijnych. Ich głównym celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości finansowania projektów ze wszystkich źródeł unijnych oraz krajowych.

Targi Funduszy Europejskich są przeglądem różnych możliwości finansowania projektów i dają szansę na spotkanie z najlepszymi ekspertami. Na terenie targów zorganizowane będą stoiska dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. W punktach informacyjno-konsultacyjnych każdy z zainteresowanych będzie mógł dowiedzieć się, jakiego typu inwestycje dofinansowuje dana instytucja i czy można liczyć na pozyskanie wsparcia konkretnego projektu.
Organizowane już po raz trzeci targi tym roku odbywają się w rozszerzonej formule. Potrwają od 16 do 18 listopada 2009. Główna konferencja odbędzie się w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Prezentacje w drugim i trzecim dniu zaplanowano także w Bielsku-Białej, Gliwicach, Koszęcinie i Istebnej.

Oprócz konferencji "Silesia Region za 5 i 10 lat w Unii Europejskiej" oraz możliwości odwiedzenia stoisk informacyjnych organizatorzy proponują warsztaty z promocji i zarządzania projektem oraz spotkania tematyczne:
Rewitalizacja w ujęciu infrastrukturalnym i społecznym

  • Kultura
  • Turystyka
  • Energia odnawialna
  • Innowacyjność śląskich firm
  • Rybołówstwo

Targi organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotowują Wydziały: Europejskiego Funduszu Społecznego, Rozwoju Regionalnego oraz Terenów Wiejskich. Targi otworzy Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego oraz Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: rpo.silesia-region.pl/tfe

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Odsłonięcie pomnika Juliusza Ligonia.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra. Organizatorem jest Samorząd Gminy Koszęcin.

Prądy koło Koszęcina

godz. 10.50

Konferencja prasowa nt. III Targów Funduszy Europejskich.

Spotkanie dotyczyć będzie także rozpoczęcia budowy - wspólnego dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

W konferencji udział wezmą: Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego, prof. Wiesław Banyś - Rektor UŚ, prof. Jan Pyka - Rektor AE oraz prof. Dariusz Pawelec - Kierownik Projektu CINiBA, Dyrektor Biblioteki UŚ.

Sala 29 (I piętro), rektorat UŚ, ul. Bankowa 12, Katowice

Wtorek, 17 listopada 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:45

Konferencja prasowa Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W czasie spotkania przedstawiony zostanie projekt "Śląski System Informacji Turystycznej". Po konferencji prasowej nastąpi uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu - Śląską Organizacją Turystyczną oraz pięcioma partnerami subregionalnymi reprezentującymi uczestników przedsięwzięcia.

Sala 239, ŚOT, ul. Mickiewicza 29 (budynek Stalexportu, poziom E), Katowice,

godz. 13:00

III Tyskie Sympozjum Historyczne "Tychy w latach międzywojennych".

W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Więcej o sympozjum na stronie organizatora.

Muzeum Miejskie w Tychach, ul. Katowicka 9

Środa, 18 listopada 2009

godz. 10:00

XLIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010,
  • upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,
  • wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

19-20 listopada 2009

Warsztaty dla przedstawicieli gmin Województwa Śląskiego dotyczące polityki proinwestycyjnej gmin.

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną zasady współpracy władz lokalnych z inwestorami zagranicznymi, kwestie obsługi inwestycji oraz współpracy między gminami a specjalnymi strefami ekonomicznymi.

W otwarciu warsztatów udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.

Ośrodek wypoczynkowy Panorama, ul. Wczasowa 20, Szczyrk

Czwartek, 19 listopada 2009

godz. 8:30

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

godz. 10:00

Konferencja "Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy",

Celem spotkania jest upowszechnianie idei metropolitalności, przybliżenie procesu tworzenia metropolii w Polsce oraz dyskusja nad perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii "Silesia". Organizatorem spotkania jest Górnośląski Związek Metropolitalny.

W otwarciu dwudniowej konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Piotr Spyra.

Więcej o konferencji na stronie GZM.

budynek Kamsoft, ul. 1 Maja 133, Katowice

Piątek, 20 listopada 2009

godz. 9:00

Konferencja: Górnictwo/Energetyka.

W otwarciu spotkania udział weźmie członek Zarządu Piotr Spyra.

Więcej o konferencji na stronie organizatora (wydawca Miesięcznika Gospodarczego "Nowy Przemysł")

Biuro Centrum, ul. Mickiewicza 29, Katowice

godz. 13:00

Otwarcie izby przyjęć w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Mariusz Kleszczewski.

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu, ul. Polna 2

godz. 18:00

XII Gala Budownictwa.

W gali udział weźmie wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. Organizatorem uroczystości jest Śląska Izba Budownictwa.

Teatr Rozrywki, Chorzów

Ostatnia aktualizacja: 18-11-2009 11:01:11

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie