Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 19-6-2017 do 25-6-2017


Poniedziałek, 19 czerwca 2017

godz. 9.30

Konferencja "Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej".

Spotkanie inauguruje Tydzień Ekonomii Społecznej.

Więcej na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5, Katowice

godz. 11.00

XXXIX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad rozpatrzone zostanie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2016 rok. Zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2016.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • wyrażenia zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz określenia trybu zbycia udziałów,
  • likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:

Przed sesją o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice


Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 16.00

Gala wręczenia nagród im. Wojciecha Korfantego.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

SCK Park Tradycji, ul. E. Orzeszkowej 12, Siemianowice Śląskie

20-22 czerwca 2017

Spotkanie grupy roboczej ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy konwencie Marszałków Województw RP.

W drugim dniu obrad udział w spotkaniu weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Zamkowa 3, Koszęcin

Wtorek, 20 czerwca 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Spotkanie studialne "Swojego nie znacie… czyli dobre praktyki rowerowe".

Będzie to pierwsze z cyklu spotkań przeznaczonych dla urzędników samorządowych zajmujących się realizacją pro rowerowej polityki w miastach i gminach naszego regionu.
Ich celem jest poznanie dobrych rozwiązań rowerowych zrealizowanych w województwie śląskim. Spotkanie w Żarkach będzie poświęcone trasom rowerowym o wysokim standardzie technicznym (EuroVelo).

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. "Trasa rowerowa Żarki-Janów-Niegowa" i projekt "Velo Jura - rowerowy potencjał Szlaku Orlich Gniazd" .

Cześć praktyczna rozpocznie się o godz. 10.00 startem spod Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. Część warsztatową zaplanowano w godz. 11.30-15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach (w dawnej synagodze).

Żarki

godz. 10.00

Spotkanie "Powiatowe rady ds. osób niepełnosprawnych - kompetencje, działania, dobre praktyki".

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 11.45

Start kampanii edukacyjno-informacyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

W Malarni Teatru Śląskiego odbędzie się wojewódzka lekcja o wodzie organizowana w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "300 H2O Lubię to!". W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Teatr Śląski, budynek Malarni, ul. Teatralna 2a, Katowice

Środa, 21 czerwca 2017

godz. 10.00

Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych.

Będzie to największe wydarzenie promujące spotkanie, integrację i zabawę z udziałem osób niepełnosprawnych. Piknik ma służyć zwiększeniu świadomości i korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Weźmie w nim udział ok. 2000 osób.

VII edycja imprezy odbędzie się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,Olza" w powiecie wodzisławskim. Tegoroczny piknik to przede wszystkim przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (występy teatralne, muzyczne, wokalno-recytatorskie). Dla uczestników przewidziano sporo atrakcji: zabawy taneczne prowadzone przez DJ-ów i wiele sportowych konkurencji.

Więcej na stronie Śląskie przyznane niepełnosprawnym.

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Olza", Olza

godz. 11.00

Konferencja prasowa "Kolej na Muzeum" - wakacyjna akcja Muzeum Śląskiego i Kolei Śląskich.

Skorzystanie z pociągu Kolei Śląskich na jednej z ponad 170 stacji w 104 miejscowościach pozwala zwiedzić Muzeum Śląskie w Katowicach. Muzeum Śląskie i Koleje Śląskie na briefingu prasowym zaprezentują szczegóły wspólnej wakacyjnej akcji "Kolej na Muzeum", która potrwa od 1 lipca do 30 września 2017 r. W spotkaniu wezmą udział marszałek Wojciech Saługa, dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast oraz prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

Centrum Obsługi Pasażera, Dworzec PKP w Katowicach (plac Wilhelma Szewczyka 2)

Czwartek, 22 czerwca 2017

godz. 9.45

Śląskie Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje - nowe wyzwania.

Konferencja odbywa się w ramach X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Forum tworzy marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 10.00

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Ministerstwo Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa

godz. 11.00

Konferencja prasowa podsumowująca tegoroczną INDUSTRIADĘ - święto Szlaku Zabytków Techniki.

Ponad 84 000 osób świętowało w rytmie maszyny. Jaka jest ich opinia o festiwalu? Gdzie najchętniej podróżowali? Czy planują wrócić za rok? Co się zmieni na Szlaku Zabytków Techniki?

W spotkaniu udział wezmą m.in.:

  • Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego,
  • Adam Hajduga, kierownik referatu promocji dziedzictwa industrialnego w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przedstawiciele zabytków i partnerów INDUSTRIADY 2017.

W czasie spotkania wręczone zostaną nagrody dla najbardziej aktywnego samorządu i przedsiębiorcy, którzy wsparli INDUSTRIADĘ 2017.

Budynek dawnej stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1

godz. 14.00

XXVII sesja Rady Miejskiej w Siewierzu.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej o sesji na stronie urzędu gminy.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, Siewierz

godz. 15.00

Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego.

W spotkaniu wezmą udział delegacje młodzieżowych radnych, reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin woj. śląskiego.

Obrady otworzy marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Sobota, 24 czerwca 2017

godz. 10.00

Regionalna konferencja oddziałów PTTK Województwa Śląskiego.

W otwarciu spotkania udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Aula, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 9, Katowice

Niedziela, 25 czerwca 2017

godz. 12.00

95 rocznica powitania Wojsk Polskich na Górnym Śląsku.

W obchodach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Katowice, Świętochłowice

Ostatnia aktualizacja: 20-06-2017 08:17:44

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie