Województwo Śląskie

Książka teleadresowa

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

adres: Siedziba - ul. Reymonta 24 /Poczta - ul. Ligonia 46 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 980
faxy: +48 (32) 77 40 005
adres email: srodowisko@slaskie.pl
Łukasz Tekeli [vCard]
Dyrektor
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 980
Nr wew: 980
Nr pokoju: 722
Adres email: ltekeli@slaskie.pl

Witold Klimza [vCard]
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 980
Nr wew: 980
Nr pokoju: 724
Adres email: wklimza@slaskie.pl

Katarzyna Konieczny [vCard]
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 980
Nr wew: 980
Nr pokoju: 720
Adres email: kkonieczny@slaskie.pl

Ewa Owczarek-Nowak [vCard]
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 980
Nr wew: 980
Nr pokoju: 719
Adres email: eowczarek@slaskie.pl

Ireneusz Kubicki [vCard]
Geolog Wojewódzki
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 631
Nr wew: 631
Nr pokoju: OA.31
Adres email: ikubicki@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Michał Bednarski [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 636
Nr wew: 636
Nr pokoju: OA.36
Adres email: mbednarski@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Monika Jaros [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 636
Nr wew: 636
Nr pokoju: OA.36
Adres email: mjaros@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Jolanta Kempa [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 639
Nr wew: 639
Nr pokoju: OA.39
Adres email: jkempa@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Marcin Krzyżyk [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 640
Nr wew: 640
Nr pokoju: OA.40
Adres email: mkrzyzyk@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Jacek Mołdowski  [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 631
Nr wew: 631
Nr pokoju: OA.31
Adres email: jmoldowski@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Anna Ruchel [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 640
Nr wew: 640
Nr pokoju: OA.40
Adres email: aruchel@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Anna Szulik [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 639
Nr wew: 639
Nr pokoju: OA.39
Adres email: aszulik@slaskie.pl
Zadania: budynek przy ul. Dąbrowskiego 23

Karol Kuzak [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 766
Nr wew: 766
Nr pokoju: 713
Adres email: kkuzak@slaskie.pl

Magdalena Drąg - Śmigalska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 901
Nr wew: 901
Nr pokoju: 704
Adres email: mdrag@slaskie.pl

Natalia Kilian [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 901
Nr wew: 901
Nr pokoju: 704
Adres email: nkilian@slaskie.pl

Izabella Nawara-Słomska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 766
Nr wew: 766
Nr pokoju: 713
Adres email: inawara-slomska@slaskie.pl

Maciej Nowak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 763
Nr wew: 763
Nr pokoju: 703
Adres email: mnowak@slaskie.pl

Bogusław Sierzęga [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 767
Nr wew: 767
Nr pokoju: 714
Adres email: bsierzega@slaskie.pl

Małgorzata Stanecka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 763
Nr wew: 763
Nr pokoju: 703
Adres email: mstanecka@slaskie.pl

Arkadiusz Radło [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 007
Nr wew: 007
Nr pokoju: 718
Adres email: aradlo@slaskie.pl

Izabela Żerdzińska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 744
Nr wew: 744
Nr pokoju: 715-716
Adres email: izerdzinska@slaskie.pl

Ilona Kuboszek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 091
Nr wew: 091
Nr pokoju: 715-716
Adres email: ikuboszek@slaskie.pl

Maria Magarewicz [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 091
Nr wew: 091
Nr pokoju: 715-716
Adres email: mmagarewicz@slaskie.pl

Magdalena Rogala [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 007
Nr wew: 007
Nr pokoju: 718
Adres email: mrogala@slaskie.pl

Łukasz Grabalski [vCard]
p.o. Kierownika referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 981
Nr wew: 981
Nr pokoju: 416
Adres email: lgrabalski@slaskie.pl
Mobil: 721 062 588

Marek Mateja [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 981
Nr wew: 981
Nr pokoju: 416
Adres email: mmateja@slaskie.pl

Małgorzata Pilorz [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 981
Nr wew: 981
Nr pokoju: 416
Adres email: mpilorz@slaskie.pl

Łukasz Robakowski [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 981
Nr wew: 981
Nr pokoju: 416
Adres email: lrobakowski@slaskie.pl

Beata Lender [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 786
Nr wew: 786
Nr pokoju: 614
Adres email: blender@slaskie.pl

Ewa Bizior [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 753
Nr wew: 753
Nr pokoju: 606
Adres email: ebizior@slaskie.pl

Ewelina Gancarz [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 095
Nr wew: 095
Nr pokoju: 604
Adres email: egancarz@slaskie.pl

Marta Leszczyńska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 7740 786
Nr wew: 786
Nr pokoju: 614
Adres email: mleszczynska@slaskie.pl

Beata Moskal [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 755
Nr wew: 755
Nr pokoju: 609
Adres email: bmoskal@slaskie.pl

Marta Pietrzak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 085
Nr wew: 085
Nr pokoju: 608
Adres email: mpietrzak@slaskie.pl

Magdalena Pytlok [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 095
Nr wew: 095
Nr pokoju: 604
Adres email: mpytlok@slaskie.pl

Beata Stysz [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 085
Nr wew: 085
Nr pokoju: 608
Adres email: bstysz@slaskie.pl

Grzegorz Januszek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 735
Nr wew: 735
Nr pokoju: 710
Adres email: gjanuszek@slaskie.pl

Andrzej Karczmarzyk [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 736
Nr wew: 736
Nr pokoju: 712
Adres email: akarczmarzyk@slaskie.pl

Adrian Patucha [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 943
Nr wew: 943
Nr pokoju: 711
Adres email: apatucha@slaskie.pl

Katarzyna Pilch [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 943
Nr wew: 943
Nr pokoju: 711
Adres email: kpilch@slaskie.pl

Joanna Kokoszka [vCard]
Sekretariat
Telefon zewnętrzny: +48 32 77 40 980
Nr wew: 980
Nr pokoju: 721
Adres email: jkokoszka@slaskie.pl

Jarosław Marcinkowski [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 945
Nr wew: 945
Nr pokoju: 610
Adres email: jmarcinkowski@slaskie.pl

Martyna Żak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 787
Nr wew: 787
Nr pokoju: 612
Adres email: mazak@slaskie.pl

Irena Dziedzic-Rumin [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 049
Nr wew: 049
Nr pokoju: 611
Adres email: idziedzic-rumin@slaskie.pl

Anna Jesionek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 945
Nr wew: 945
Nr pokoju: 610
Adres email: ajesionek@slaskie.pl

Arkadiusz Ślusarek [vCard]
Telefon zewnętrzny: (32) 77 40 939
Nr wew: 939
Nr pokoju: 708
Adres email: arslusarek@slaskie.pl

Anna Otka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 787
Nr wew: 787
Nr pokoju: 612
Adres email: aotka@slaskie.pl

Bogumiła Rusek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 939
Nr wew: 939
Nr pokoju: 708
Adres email: brusek@slaskie.pl

Robert Szafraniec [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 049
Nr wew: 049
Nr pokoju: 611
Adres email: rszafraniec@slaskie.pl

Danuta Przybyło [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 726
Nr wew: 726
Nr pokoju: 11a
Adres email: dprzybylo@slaskie.pl

Anna Kukiełka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 903
Nr wew: 903
Nr pokoju: 6
Adres email: adziura@slaskie.pl

Janusz Bryś [vCard]
Zespół ds. formalnej oceny wniosków i postępowań karnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 742
Nr wew: 742
Nr pokoju: 11
Adres email: jbrys@slaskie.pl

Jadwiga Obersztyn-Stodółkiewicz [vCard]
Zespół ds. formalnej oceny wniosków i postępowań karnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 738
Nr wew: 738
Nr pokoju: S1
Adres email: jstodolkiewicz@slaskie.pl

Edyta Pawłat [vCard]
Zespół ds. formalnej oceny wniosków i postępowań karnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 738
Nr wew: 738
Nr pokoju: S1
Adres email: epawlat@slaskie.pl

Szymon Stachańczyk [vCard]
Zespół ds. formalnej oceny wniosków i postępowań karnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 742
Nr wew: 742
Nr pokoju: 11
Adres email: sstachanczyk@slaskie.pl

Anna Stokfisz [vCard]
Zespół ds. formalnej oceny wniosków i postępowań karnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 738
Nr wew: 738
Nr pokoju: S1
Adres email: anna.stokfisz@slaskie.pl

Anna Babczyńska [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 734
Nr wew: 734
Nr pokoju: 10
Adres email: ababczynska@slaskie.pl

Przemysław Bartos [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 734
Nr wew: 734
Nr pokoju: 10
Adres email: pbartos@slaskie.pl

Magdalena Gładysz-Skwira [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 738
Nr wew: 738
Nr pokoju: S1
Adres email: mgs@slaskie.pl

Martyna Koćmańska [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 731
Nr wew: 731
Nr pokoju: 7
Adres email: mkocmanska@slaskie.pl

Michał Kozłowski [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 968
Nr wew: 968
Nr pokoju: S3
Adres email: mkozlowski@slaskie.pl

Sebastian Kłusek [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 903
Nr wew: 903
Nr pokoju: 6
Adres email: sklusek@slaskie.pl

Natalia Malejky [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 729
Nr wew: 729
Nr pokoju: 4
Adres email: nmalejky@slaskie.pl

Wojciech Olczyk [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 058
Nr wew: 058
Nr pokoju: S3
Adres email: wolczyk@slaskie.pl

Aleksandra Palińska [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 729
Nr wew: 729
Nr pokoju: 4
Adres email: apalinska@slaskie.pl

Grzegorz Pietrucha [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 724
Nr wew: 724
Nr pokoju: S1
Adres email: gpietrucha@slaskie.pl

Joanna Przybył [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 730
Nr wew: 730
Nr pokoju: 5
Adres email: jprzybyl@slaskie.pl

Aurelia Sojka [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 730
Nr wew: 730
Nr pokoju: 5
Adres email: asojka@slaskie.pl

Sergiusz Szczypek [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 058
Nr wew: 058
Nr pokoju: S3
Adres email: sszczypek@slaskie.pl

Karolina Wojtan [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 968
Nr wew: 968
Nr pokoju: S3
Adres email: kwojtan@slaskie.pl

Agnieszka Wyszyńska-Żarska [vCard]
Zespół ds. wydawania decyzji dotyczących gospodarowania zielenią
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 058
Nr wew: 058
Nr pokoju: S3
Adres email: awyszynska@slaskie.pl

Monika Strzemińska [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 704
Nr wew: 704
Nr pokoju: 623
Adres email: mstrzeminska@slaskie.pl

Grzegorz Bankiel [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 072
Nr wew: 072
Nr pokoju: 617
Adres email: gbankiel@slaskie.pl

Michał Chowaniec [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 704
Nr wew: 704
Nr pokoju: 623
Adres email: mchowaniec@slaskie.pl

Anna Dudek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 090
Nr wew: 090
Nr pokoju: 625
Adres email: adudek@slaskie.pl

Urszula Jelonek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 090
Nr wew: 090
Nr pokoju: 625
Adres email: ujelonek@slaskie.pl

Roman Karwot [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 061
Nr wew: 061
Nr pokoju: 615
Adres email: rkarwot@slaskie.pl

Aleksandra Kiełpińska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 701
Nr wew: 701
Nr pokoju: 620
Adres email: akielpinska@slaskie.pl

Anna Kisielewicz [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 090
Nr wew: 090
Nr pokoju: 625
Adres email: akisielewicz@slaskie.pl

Anna Kubica [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 703
Nr wew: 703
Nr pokoju: 622
Adres email: akubica@slaskie.pl

Katarzyna Kuziel [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 700
Nr wew: 700
Nr pokoju: 616
Adres email: kkuziel@slaskie.pl

Monika Majek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 089
Nr wew: 089
Nr pokoju: 624
Adres email: mmajek@slaskie.pl

Bartłomiej Rokowski [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 061
Nr wew: 061
Nr pokoju: 615
Adres email: brokowski@slaskie.pl

Izabela Sławęcka-Myczkowska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 702
Nr wew: 702
Nr pokoju: 621
Adres email: islawecka@slaskie.pl

Artur Sobiesiek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 702
Nr wew: 702
Nr pokoju: 621
Adres email: asobiesiek@slaskie.pl

Artur Springwald [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 059
Nr wew: 059
Nr pokoju: 603
Adres email: aspringwald@slaskie.pl

Jolanta Studnicka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 703
Nr wew: 703
Nr pokoju: 622
Adres email: jstudnicka@slaskie.pl

Ariadna Wszelaka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 700
Nr wew: 700
Nr pokoju: 616
Adres email: awszelaka@slaskie.pl

Bożena Zastróżny [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 089
Nr wew: 089
Nr pokoju: 624
Adres email: bzastrozny@slaskie.pl

Joanna Znaniecka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 701
Nr wew: 701
Nr pokoju: 620
Adres email: jznaniecka@slaskie.pl

Blanka Romanowska [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 705
Nr wew: 705
Nr pokoju: 605
Adres email: bromanowska@slaskie.pl

Katarzyna Bielich [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 705
Nr wew: 705
Nr pokoju: 605
Adres email: kbielich@slaskie.pl

Agnieszka Fitrzyk [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 036
Nr wew: 036
Nr pokoju: 619
Adres email: afitrzyk@slaskie.pl

Olga Guzik [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 099
Nr wew: 099
Nr pokoju: 601
Adres email: oguzik@slaskie.pl

Magdalena Kapuśniak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 709
Nr wew: 709
Nr pokoju: 602
Adres email: mkapusniak@slaskie.pl

Katarzyna Korszun-Kłak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 709
Nr wew: 709
Nr pokoju: 602
Adres email: kkorszun@slaskie.pl

Jan Kozubek [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 706
Nr wew: 706
Nr pokoju: 618
Adres email: jkozubek@slaskie.pl

Damian Olma [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 099
Nr wew: 099
Nr pokoju: 601
Adres email: dolma@slaskie.pl

Bogdan Pasko [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 706
Nr wew: 706
Nr pokoju: 618
Adres email: bpasko@slaskie.pl

Beata Drąg [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 941
Nr wew: 941
Nr pokoju: 706
Adres email: bdrag@slaskie.pl

Aleksandra Czardybon [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 064
Nr wew: 064
Nr pokoju: 701
Adres email: alczardybon@slaskie.pl

Anna Dittmann [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 064
Nr wew: 064
Nr pokoju: 701
Adres email: adittmann@slaskie.pl

Piotr Nowak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 097
Nr wew: 097
Nr pokoju: 702
Adres email: pnowak@slaskie.pl

Bartosz Nowak [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 097
Nr wew: 097
Nr pokoju: 702
Adres email: banowak@slaskie.pl

Barbara Sosnowska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 940
Nr wew: 940
Nr pokoju: 705
Adres email: bsosnowska@slaskie.pl

Małgorzata Stasiowska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 942
Nr wew: 942
Nr pokoju: 707
Adres email: mstasiowska@slaskie.pl

Agata Szafran [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 940
Nr wew: 940
Nr pokoju: 705
Adres email: aszafran@slaskie.pl

Magdalena Wnęk [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 942
Nr wew: 942
Nr pokoju: 707
Adres email: mwnek@slaskie.pl

Joanna Krampus [vCard]
p.o. Kierownika referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 084
Nr wew: 084
Nr pokoju: 419
Adres email: jkrampus@slaskie.pl

Małgorzata Góralczyk-Kawalec [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 094
Nr wew: 094
Nr pokoju: 418
Adres email: mgoralczyk-kawalec@slaskie.pl

Agnieszka Kowalska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 094
Nr wew: 094
Nr pokoju: 418
Adres email: akowalska@slaskie.pl

Grażyna Lipnicka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 084
Nr wew: 084
Nr pokoju: 419
Adres email: glipnicka@slaskie.pl

Piotr Brożek [vCard]
p.o. Kierownika referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 728
Nr wew: 728
Nr pokoju: 607
Adres email: pbrozek@slaskie.pl

Katarzyna Trześniewska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 728
Nr wew: 728
Nr pokoju: 607
Adres email: ktrzesniewska@slaskie.pl

Krzysztof Tylla [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 728
Nr wew: 728
Nr pokoju: 607
Adres email: ktylla@slaskie.pl

Agnieszka Bogdańska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 970
Nr wew: 970
Nr pokoju: 416
Adres email: abogdanska@slaskie.pl

Agnieszka Kula [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 970
Nr wew: 970
Nr pokoju: 416
Adres email: akula@slaskie.pl

Agnieszka Zajączkowska [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 970
Nr wew: 970
Nr pokoju: 416
Adres email: azajaczkowska@slaskie.pl


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie